Jamstveni uvjeti

Jamstveni rok je 24 mjeseca od datuma kupovine sata.

Ovim jamstvom obuhvaćene su greške u mehanizmu pri proizvodnji ili montaži sata.

U slučaju oštećenja pokrivenih ovim jamstvom vaš sat će unutar jamstvenog roka biti popravljen bez ikakve naplate. Ukoliko sat nije moguće popraviti odobravamo zamjenu, u slučaju zamjene ne može se jamčiti dobivanje istog modela. Bilo kakva daljnja potraživanja kao npr. naknada štete, refundacija i sl. su isključeni.

Jamstveni list je važeći samo uz račun o kupovini koji treba sadržavati:
Datum kupovine sata, naziv (broj) modela sata, potpis i žig prodavatelja kod kojeg je kupovina izvršena.
Jamstveni list ispunjava i ovjerava svojim potpisom i žigom prodavatelj na dan prodaje sata i ujedno jamči za točnost upisanih podataka.

Rok trajanja servisiranja može trajati, ovisno o vrsti kvara, najviše 45 dana od dana prijave kvara. Nakon toga roka, u koliko popravak nije moguć, uvoznik vrši zamjenu sata za novi.
 

Ovo jamstvo NE OBUHVAĆA:

 • bateriju
 • staklo
 • remen-narukvicu
 • oštećenja nastala:
  nepravilnom ili nepažljivom upotrebom sata, nezgodama, redovitom upotrebom, djelovanjem više sile, udarcem ili lomom.

 

Kupac gubi pravo po ovom jamstvu ukoliko je:
Sat unutar jamstvenog roka sat otvarala, servisirala ili popravljala neovlaštena osoba,
Jamstveni list nepravilno ili nepotpuno ispunjen i ako uz njega nije priložen original račun

 

Održavajte i servisirajte sat ISKLJUČIVO KOD OVLAŠTENOG SERVISERA !

 

VODOOTPORNOST

 • WR – sat nije vodootporan, izbjegavati svaki kontakt s vodom
 • 3ATM – sat je otporan na slučano prskanje vodom ali nije otporan na uranjanje u vodu
 • 5 ATM – sat je otporan na prskanje vodom – pranje ruku, pranje suđa, nije otporan na uranjanje u vodu
 • 10 ATM – sat je otporan na uranjanje u vodu
 • 20 ATM – sat je prikladan za plivanje i ronjenje na dah.

 

Voda je čest uzrok kvara sata, kako bi izbjegli oštećenja uzrokovana vodom strogo se pridržavajte uputa.
Prilikom tuširanja, korištenja bazena ili saune može doći do kondenzacije vlage u satu, koja je prouzrokovana velikom razlikom u temperaturi, što rezultira gubitnom vodootpornosti sata. Ne preporučujemo upotrebu sata pri navedenim aktivnostima.
Ako je sat mokar obrišite ga suhom tkaninon. Ni u kom slučaju nemojte rukovati krunicom i gumbima ako je sat vlažan.

Davatelj jamstva:  Cordis d.o.o. Zagreb

Ovlašteni servisi:
CORDIS D.O.O.
Malešnica 16, Zagreb

Urar Tik Tak
Gajeva 29
10430 Samobor